Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich's Bible from 1549

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Kopáčik, Ivan
  • Publication Information:
   Univerzita Pardubice
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   Digitální knihovna Univerzity Pardubice
  • Subject Terms:
   16th century
  • Abstract:
   Tato bakalářská práce pojednává o komplexním restaurování starého tisku v torzální knižní vazbě ze sbírek Muzea Náchodska. Po obsahové stránce se jedná o Biblij Cžeskou vytištěnou roku 1549 v pražské dílně Bartoloměje Netolického a Jiřího Melantricha. Práce je pojata jako restaurátorská dokumentace se všemi náležitostmi, jež je rozšířena o výsledky spektrofotometrického měření. Během něho byly pozorovány změny barevnosti na dvou vybraných listech textového bloku v souvislosti s účinky dočasného fixativu a mokrého čištění. ; This bachelor thesis deals with complex restoration treatment of an old print in fragmental binding from collection of the Museum of Náchodsko. As for the content, the book is the Czech Bible printed in 1549 in the printing house of Bartoloměj Netolický and Jiří Melantrich. The thesis is approached as restoration documentation with all requirements and is extended with results of spectrophotometric measurement. During this analysis colour changes of two selected sheets of text block were observed in connection with effect of temporary fixative and wet cleaning. ; Fakulta restaurování ; Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci srozumitelně a při diskuzi odpověděla na veškeré položené otázky. ; Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
  • File Description:
   129 s.; application/pdf
  • Online Access: https://hdl.handle.net/10195/74228
  • Rights:
   Bez omezení
  • Accession Number:
   edsbas.6FF1835C
 • Citations
  • ABNT:
   SLEZÁKOVÁ, E. Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549. [s. l.], 2019. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C. Acesso em: 20 out. 2020.
  • AMA:
   Slezáková E. Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549. 2019. Accessed October 20, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C
  • APA:
   Slezáková, E. (2019). Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Slezáková, Eliška. 2019. “Komplexní Restaurování Starého Tisku: Melantrichova Bible z Roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549.” http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C.
  • Harvard:
   Slezáková, E. (2019) ‘Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549’. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C (Accessed: 20 October 2020).
  • Harvard: Australian:
   Slezáková, E 2019, ‘Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549’, viewed 20 October 2020, .
  • MLA:
   Slezáková, Eliška. Komplexní Restaurování Starého Tisku: Melantrichova Bible z Roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549. 2019. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Slezáková, Eliška. “Komplexní Restaurování Starého Tisku: Melantrichova Bible z Roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549,” 2019. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C.
  • Vancouver/ICMJE:
   Slezáková E. Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 ; Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich’s Bible from 1549. 2019 [cited 2020 Oct 20]; Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.6FF1835C