Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Slovik, Radomír
  • Publication Information:
   Univerzita Pardubice
  • Publication Date:
   2012
  • Collection:
   Digitální knihovna Univerzity Pardubice
  • Abstract:
   Téma mé teoretické bakalářské práce je Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České. První edice Bible České je společným dílem Bartoloměje Netolického z Netolic a Jiřího Melantricha z Aventýnu. Další edice jsou již Melantrichovým samostatným tiskem. Jedná se tedy o druhou edici z let 1556-1557, třetí z let 1560-1561, čtvrtou z roku 1570 a pátou z roku 1577. Práce obsahuje úvodní kapitoly, týkající se historických reálií v Čechách, stručné historie knihtisku, života obou nakladatelů a tiskařů a kapitolu o Melantrichových tiscích a dílně. Poslední kapitolou je samotné porovnání typografické úpravy metodou porovnání vybraných stran bible. V práci šlo především o postihnutí rozsáhlých, nebo naopak detailních změn, které mohou napomoci k identifikaci ne zcela kompletního exempláře. Text je doplněn reprodukcemi popisovaných a porovnávaných stran. Teoretická práce úzce navazuje na praktickou bakalářskou práci, kdy předmětem komplexního restaurování byla právě první edice Bible České z roku 1549, pocházející z historického fondu Vědecké knihovny v Olomouci. ; Theme of my theoretical bachelor thesis is Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible. The first edition of The Czech Bible (1549) is collective work of Batroloměj Netolický z Netolic and Jiří Melantrich z Aventinu. Other editions are Melantrich´s individual printing work. It contains the second edition from years 1556 and 1557, third edition from years 1560 and 1561, fourth edition from year 1570 and fifth edition from year 1577. The thesis contains introductory chapters about historical realities in Czech kingdom, summary of history of printing, chapter about live of both publishers and printers and chapter about Melantrich´s prints and printing house. The last chapter is comparison of typographical adjustment of the Czech Bibles, using by comparison method on selected pages from Bible. This text is focused on comprehensive or conversely on particular distinctions in print, which can help with identification of other not quite complete specimen of Bible. The thesis is supplemented with reproductions of described and comparisoned pages. The theoretical thesis is closely connected to the practical bachelor work, which was the complex restoration treatment on The Czech Bible (1549), what comes from property of Historical collection of Scientific Library in Olomouc. ; Ateliér restaurování a konzervování papíru, knižní vazby a dokumentů
  • File Description:
   72 s.; application/pdf
  • Relation:
   Komplexní restaurování knihy Biblij Cžeská, 1549
  • Online Access: http://hdl.handle.net/10195/49152
  • Rights:
   Bez omezení
  • Accession Number:
   edsbas.77E9E0D1
 • Citations
  • ABNT:
   LIŠKOVÁ, K. Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible. [s. l.], 2012. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1. Acesso em: 29 out. 2020.
  • AMA:
   Lišková K. Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible. 2012. Accessed October 29, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1
  • APA:
   Lišková, K. (2012). Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Lišková, Karolína. 2012. “Porovnání Typografické Úpravy Jednotlivých Edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of Typographical Adjustment in Particular Editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible.” http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1.
  • Harvard:
   Lišková, K. (2012) ‘Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible’. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1 (Accessed: 29 October 2020).
  • Harvard: Australian:
   Lišková, K 2012, ‘Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible’, viewed 29 October 2020, .
  • MLA:
   Lišková, Karolína. Porovnání Typografické Úpravy Jednotlivých Edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of Typographical Adjustment in Particular Editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible. 2012. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Lišková, Karolína. “Porovnání Typografické Úpravy Jednotlivých Edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of Typographical Adjustment in Particular Editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible,” 2012. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1.
  • Vancouver/ICMJE:
   Lišková K. Porovnání typografické úpravy jednotlivých edic Netolického a Melantrichovy Bible České ; Comparison of typographical adjustment in particular editions of Netolický and Melantrich´s Czech Bible. 2012 [cited 2020 Oct 29]; Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.77E9E0D1