Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Komplexní restaurování starého tisku: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský,Jan František ; Complex restoration of an old printed book: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský,Jan František

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Kopáčik, Ivan
  • Publication Information:
   Univerzita Pardubice
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   Digitální knihovna Univerzity Pardubice
  • Abstract:
   Předmětembakalářské práce je restaurování starého tisku zroku 1700. Jednáse o dílo Poselkyněstrarýchpříběhův českýchod Jana Beckovského, uložené vMuzeu Náchodska.Objekt je opatřen pouze dřevěnými deskami oddělenými od bloku. Organismus šití není plně funkční apoškozený blok není dostatečně chráněn. Kniha vyžaduje komplexní restaurátorský zásah.Práce obsahuje kompletní restaurátorskou dokumentacia dále sezaměřujena grafickou výzdobu knihy. Zabývá se původem jednotlivých ilustrací, jejich historickým kontextem a symbolikou. Obsahuje identifikaci, typologický a typografický popis objektu. Vjednotlivých krocích uvádí celý proces restaurování. Jsou zde uvedeny i použité materiály a chemikálie. Součástí práce je také textová, grafická a obrazová příloha. ; Focus of the bachelor thesis isrestoration of an oldprint from the year 1700. The work is Poselkyněstarýchpříběhův českýchfrom Jan Beckovský, which is kept at the District Museum of Náchod. The print is covered only by two wooden boards which are separated from it. The sewing is not fully functional andthe damaged bookblock is not enough protected. The object requires a complex restoration treatment.The paper contains a complete restorationreportandfocusesmore in depth on the graphical decoration of the print. It describes every step of the restoration process. The description of all used materials and chemicals is also included. The thesis contains also a graphical, pictorial and textual appendix. ; Fakulta restaurování ; Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci sice srozumitelně, ale na některé dotazy při následující diskuzi neodpověděla v plném rozsahu. ; Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
  • File Description:
   84 s.; application/pdf
  • Rights:
   Bez omezení
  • Accession Number:
   edsbas.78313A2F