PROZA TONETA PARTLJIČA ; TONE PARTLJIČS PROSA

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Borovnik, Silvija
  • Publication Information:
   Slovenia, Europe: J. Ledinek, 2009.
  • Publication Date:
   2009
  • Collection:
   ftunivmaribor
  • Abstract:
   Pričujoče diplomsko delo obravnava prozna dela Toneta Partljiča, ki niso namenjena mladini, ter podaja biografijo in bibliografijo omenjenega avtorja. Prozna dela so najprej razvrščena glede na literarno zvrst, nato sistematično analizirana, pri čemer so upoštevani zunanja zgradba, snov, fabula/fabule, tema/teme, motivi, literarne osebe, literarni čas, literarni prostor, pripovedovalec, jezik in slog. Pri obravnavi so bili uporabljeni deskriptivna metoda, komparativna metoda, metoda analize in sinteze ter primarni, sekundarni in terciarni viri. Med literarnimi zvrstmi proze Toneta Partljiča so zastopani roman, novela, črtica, humoreska in satira. Snov je pri večini proznih del vzeta tudi iz avtorjevih doživetij in doživljanj, zato je pogosto opazna pisateljeva avtobiografičnost. Slog obravnavanih proznih del je realističen, ponekod tudi satiričen. V kratkoproznih zvrsteh so pogoste prvine naturalizma. Prepoznavna značilnost Partljičeve proze je humor, saj je prisoten v skoraj vseh obravnavanih proznih delih. ; Die vorliegende Arbeit behandelt die Prosawerke von Tone Partljič, die nicht für die Jugend gedacht sind, sowie die Biografie und die Bibliografie des erwähnten Autors. Die Prosawerke wurden zunächst nach literarischen Gattungen geordnet, bevor sie schließlich systematisch analysiert wurden, wobei die äußere Form, der Erzählstoff, die Fabel/die Fabeln, das Thema/die Themen, die Motive, die literarische Person, die literarische Zeit, der literarische Ort, der Erzähler, die Sprache und der Stil berücksichtigt wurden. Bei der Analyse wurden sowohl die deskriptive und die komparative Methode als auch die Methode der Analyse und Synthese angewendet. Weiters wurden primäre, sekundäre sowie tertiäre Quellen herangezogen. In den Prosagattungen von Tone Partljič sind der Roman, die Novelle, die Kurzgeschichte, die Humoreske und die Satire vertreten. Der Erzählstoff stammte bei den meisten Prosawerken auch aus den Erlebnissen und Erfahrungen des Autors, daher sind oft auch autobiografische Elemente erkennbar. Der Stil der behandelten Prosawerke ist realistisch, an einigen Stellen auch satirisch. In den sogenannten „kleinen Gattungen“ sind Elemente des Naturalismus stark vertreten. Eine erkennbare Eigenschaft von Partljičs Prosa ist der Humor, da er in fast all den behandelten Werken vorzufinden ist.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10104<br />https://dk.um.si/Dokument.php?id=8032&dn=<br />https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17056264?lang=sl
  • Rights:
   info:eu-repo/semantics/openAccess
  • Accession Number:
   edsbas.9A331309
 • Citations
  • ABNT:
   LEDINEK, J. Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa. [s. l.], 2009. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309. Acesso em: 23 jan. 2020.
  • AMA:
   Ledinek J. Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa. 2009. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309. Accessed January 23, 2020.
  • APA:
   Ledinek, J. (2009). Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Ledinek, Jasna. 2009. “Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa.” http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309.
  • Harvard:
   Ledinek, J. (2009) ‘Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa’. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309 (Accessed: 23 January 2020).
  • Harvard: Australian:
   Ledinek, J 2009, ‘Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa’, viewed 23 January 2020, .
  • MLA:
   Ledinek, Jasna. Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa. 2009. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Ledinek, Jasna. “Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa,” 2009. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309.
  • Vancouver/ICMJE:
   Ledinek J. Proza Toneta Partljiča ; Tone Partljičs Prosa. 2009 [cited 2020 Jan 23]; Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&db=edsbas&AN=edsbas.9A331309