Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Art-biografie Andrzeja Wróblewskiego

Subjects: biography; biographical; writing

  • Source: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka; Nr 35 (2019): Z warsztatu biografa; 55-78 ; Poznań Polish Studies. Literary Series; No. 35 (2019): Z warsztatu biografa; 55-78 ; 2450-4947 ;

Record details

×
Academic Journal

Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe

  • Source: Poznań Polish Studies. Literary Series; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie; 11-14 ; Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie,

Record details

×
Academic Journal

Polish-Jewish and Jewish-Polish Biographies: Repeated Reconnaissance ; Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany

Subjects: Polish-Jewish and Jewish-Polish biographies; postmemory; Holocaust

  • Source: Poznań Polish Studies. Literary Series; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie; 157-172 ; Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie,

Record details

×
Academic Journal

Emigration – culture – freedom. Vinko Nikolić and his dream about the independence ; Emigracja – kultura – wolność. O Vinku Nikoliciu i spełnionym śnie o niepodległości

Subjects: Vinko Nikolić; Croatia; emigration

  • Source: Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 26 (2019); 213-229 ; Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 26 (2019); 213-229 ; 2450-3177 ; 0239-4278

Record details

×
  • 1-10 of  12 results for ""Biografie""