Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe

  • Source: Poznań Polish Studies. Literary Series; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie; 11-14 ; Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie,

Record details

×
Academic Journal

Polish-Jewish and Jewish-Polish Biographies: Repeated Reconnaissance ; Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany

Subjects: Polish-Jewish and Jewish-Polish biographies; postmemory; Holocaust

  • Source: Poznań Polish Studies. Literary Series; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie; 157-172 ; Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka; Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie,

Record details

×
Academic Journal

Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku ; Paradoxes of ideological privilege – a case study

Subjects: biografia; praca; łódzkie włókniarki

  • Source: Praktyka Teoretyczna; Vol 13, Nr 3 (2014): ARCHAEOLOGIES OF CONTEMPORANEITY. HISTORICAL SOCIOLOGIES OF THE MODERN; 135-170 ; 2081-8130

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""Biografie""