Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Teksty Drugie Nr 6 (2018) ; Luneta Rymkiewicza. Mediumiczne auto/biografie nowoczesnego klasycyzmu

Subjects: Jarosław Marek Rymkiewicz; biography; mediumship

  • Source: IBL PAN, call no. P.I.2524 ; http://195.187.71.10/ipac20/ipac.jsp?profile=iblpan&index=BOCLC&term=cc95215472 ; IBL PAN, sygn. P.I.2524

Record details

×
Academic Journal

Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980 ; Teksty Drugie Nr 2-3 (2003)

Subjects: biografie poetyckie; drugi obieg (1976-1980); Nowa FalaPolish poetry - 20th century; Polish history - 20th century

  • Source: IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; http://katalog.pan.pl/webpac-bin/233biblitPL/wgbroker.exe?new+-access+top+search+open+NR+cc95215472 ; IBL PAN, call no. P.I.2524 ;

Record details

×
Academic Journal

Florence Harriman i jej praca dyplomatyczna w Norwegii, 1937–1940 ; Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Subjects: Harriman; Florence Jaffray Hurst (1870-1967); Roosevelt

  • Source: IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; http://katalog.pan.pl/webpac-bin/232bihisPL/wgbroker.exe?new+-access+top+search+open+NR+aa95026039 ;

Record details

×
Academic Journal

Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle Żywotu św. Stanisława ; Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Subjects: Długosz; Jan (1415-1480) -- krytyka i interpretacja [KABA]; Stanisław (św.

  • Source: IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; http://katalog.pan.pl/webpac-bin/232bihisPL/wgbroker.exe?new+-access+top+search+open+NR+aa95026084 ;

Record details

×
Academic Journal

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017) ; Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913–1939)

Subjects: Konopczyński; Władysław (1880-1952) [KABA]; Historycy -- Polska -- 20 w. -- biografie [KABA]

  • Source: IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; http://katalog.pan.pl/webpac-bin/232bihisPL/wgbroker.exe?new+-access+top+search+open+NR+aa95026108 ;

Record details

×
  • 1-10 of  477 results for ""Biografie""