Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz]

  • Authors : Lenartowicz, Maria. Red.; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stołecznego Bibliotekarzy Polskich

Subjects: bibliotekarze - Polska; biografie

Record details

×

Bibliotekarze bibliotek specjalnych

  • Authors : Lenartowicz, Maria. Red.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Subjects: bibliotekarze - Polska; biografie

Record details

×

Kustosze zbiorów specjalnych

  • Authors : Kocięcka, Mirosława (1921-2006). Red.; Zasadowa, Hanna. Red.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Subjects: bibliotekarze - Polska; biografie

Record details

×

Znawcy rękopisów

  • Authors : Kocięcka, Mirosława. Red.; Zasadowa, Hanna. Red.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Subjects: bibliotekarze - Polska; biografie

Record details

×

Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego

  • Authors : Barbara Białkowska. Red.; Wasilewska, Władysława (1922-2004). Red.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Subjects: bibliotekarze - Polska; biografie

Record details

×
  • 1-10 of  16 results for ""Biografie""