Search Results

Filter
 • 1-10 of  35 results for ""Digkuns""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

T.T. Cloete en die subalterne : navorsings- en oorsigartikel

Subjects: Ranciere; Postcolonial subject; Subjek

 • Source: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Oct 2015, Vol 55, Issue 2, p. 177-187.

Record details

×
Academic Journal

'Net domastrant vir spite' : grepe uit die lewensgeskiedenis van S.V. Petersen : geesteswetenskappe

Subjects: Afrikaans poetry; Genealogie; Afrikaanse digkuns

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2012, Vol 9, Issue 3, p. 870-886.

Record details

×
Academic Journal

'ek het 'n liggaam, daarom is ek' : outobiografiese elemente in Antjie Krog se Verweerskrif : geesteswetenskappe

Subjects: Suid-Afrikaanse digkuns; South African poetry; Vroueliggaam

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2012, Vol 9, Issue 2, p. 354-391.

Record details

×
Academic Journal

Die denker as digter, die digter as denker : D.J. Opperman, N.P. Van Wyk Louw en die digkuns/filosofie-debat in die Afrikaanse letterkunde (Deel 1) : geesteswetenskappe

Subjects: Poetics; Dekonstruksie; Philosophy

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2012, Vol 9, Issue 1, p. 144-180.

Record details

×
Academic Journal

Die denker as digter, die digter as denker : D.J. Opperman, N.P. Van Wyk Louw en die digkuns/filosofie-debat in die Afrikaanse letterkunde (Deel 2) : geesteswetenskappe

Subjects: Jacques Derrida; N.P. Van Wyk Louw; Poststrukturalisme

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2012, Vol 9, Issue 1, p. 181-207.

Record details

×
Academic Journal

Plotting the lyric : forms of narration in poetry

Subjects: Poetiese opeenvolging; Narratologiese benadering tot digkuns; Narratologie

 • Source: Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies, Oct 2010, Vol 31, Issue 3, p. 17-47.

Record details

×
Academic Journal

Narratology and the study of lyric poetry : introductory article

Subjects: Narrativity in lyric poetry; Narratologie, postklassieke; Narratology, transgeneric

 • Source: Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies, Oct 2010, Vol 31, Issue 3, p. 1-15.

Record details

×
Academic Journal

'Spanner in die wat?' - Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari

Subjects: Mineurletterkunde; Franz Kafka; Minor literature

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2011, Vol 8, Issue 3, p. 168-195.

Record details

×
Academic Journal

''n Almanak van klippe' : laatwerk en Breyten Breytenbach se Die beginsel van stof (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge)

Subjects: Laatwerk; Late style; Vergelykende letterkunde

 • Source: Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe, Oct 2011, Vol 8, Issue 3, p. 461-486.

Record details

×
 • 1-10 of  35 results for ""Digkuns""