Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Book

Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии?

Subjects: Higher education; Foreign language studying

  • Source: Тарашева, Елена and Иванчева, Теодора (2019) Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии?

Record details

×
Book

Развиване на житейски умения и кариерно ориентиране в езиковото обучение

Subjects: Education management for adults; Higher education; Applied linguistics

  • Source: Димитрова-Гюзелева, Светлана (2018) Развиване на житейски умения и кариерно ориентиране в езиковото обучение.

Record details

×
Periodical

Developing Intercultural Communicative Competence – The Two Sides of the Coin

Subjects: Education management for adults; Applied linguistics; Foreign language studying

  • Source: Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana (2019) Developing Intercultural Communicative Competence – The Two Sides of the Coin. Educational Role of Language Journal, 2 (2).

Record details

×
Periodical

День, равный году: студенческий конкурс устного перевода как средство становления переводчика-профессионала

Subjects: Higher education; Foreign language studying; Language

  • Source: Наймушин, Борис and Степанова, Мария (2018) День, равный году: студенческий конкурс устного перевода как средство

Record details

×
Book

Проблеми при превода на филмов текст за дублаж

Subjects: Applied linguistics; Foreign language studying; Language

  • Source: Ламбова, Анелия (2017) Проблеми при превода на филмов текст за дублаж. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ,

Record details

×
Book

Interlengua: concepto y características

Subjects: Foreign language studying; Language

  • Source: Karadjounkova, Magdalena (2017) Interlengua: concepto y características. Working Paper. New Bulgarian University, Sofia. (Unpublished)

Record details

×
Book

Борба за време, борба с времето

Subjects: Higher education; Foreign language studying; Theory of knowledge. Epistemology. Semiotic

  • Source: Славова, Любка (2016) Борба за време, борба с времето. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Record details

×
Book

Фразеологизмите в няколко учебника/учебни комплекта по новогръцки език - критичен и съпоставителен анализ

Subjects: Higher education; Foreign language studying; Language

  • Source: Василев, Калин (2016) Фразеологизмите в няколко учебника/учебни комплекта по новогръцки език - критичен и

Record details

×
Book

Фразеологизмите в обучението по новогръцки език в българските университети - анализ на базата на проведени анкети.

Subjects: Higher education; Foreign language studying

  • Source: Василев, Калин (2016) Фразеологизмите в обучението по новогръцки език в българските университети - анализ на

Record details

×
  • 1-10 of  144 results for ""Foreign language studying""