Search Results

Filter
  • 1-10 of  20 results for ""MALOPOLSKA (Poland)""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
Academic Journal

CZYNNIKI DETERMINUJąCE ZACHOWANIA WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA RYNKU BANKOWYCH USŁUG KREDYTOWYCH.

Subjects: *BANKING industry; *HOUSEHOLDS; *CREDIT cardsMALOPOLSKA (Poland); POLAND

  • Source: Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management. 2011, Issue 50, p67-78. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Aluminium as Trace Element in Pharyngeal Tonsils.

Subjects: *PHARYNX intubation; *TONSILS; *ALUMINUMMALOPOLSKA (Poland); POLAND

  • Source: Polish Journal of Environmental Studies. 2010, Vol. 19 Issue 3, p621-626. 6p. 1 Chart, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

ZASTOSOWANIE MODELU MULTIPLIKACYJNEJ ANALIZY DYSKRYMINACJI W OCENIE SPÓŁDZIELCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW MLECZARSKICH.

Subjects: COOPERATIVE dairy industry; COOPERATIVE agriculture; BUSINESS enterprisesPOLAND; MALOPOLSKA (Poland)

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2013, Issue 307, p396-407, 12p

Record details

×
  • 1-10 of  20 results for ""MALOPOLSKA (Poland)""