Search Results

Filter
  • 1-10 of  17 results for ""Polak, Bogusław Red.""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Wielkopolanie Kawalerowie Orderu Virtuti Militari 1918-1920

Subjects: wojsko; Order Wojenny Virtuti Militari; Wielkopolska1801-1900; 1901-2000; 1918-1939

  • Source: Monografia - Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

Record details

×

Walki powstania wielkopolskiego 1918-1919

Subjects: powstanie 1918 r. wielkopolskie; wojsko; bitwy1901-2000; 1918-1939

  • Source: Monografia - Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

Record details

×
  • 1-10 of  17 results for ""Polak, Bogusław Red.""