Search Results

Filter
  • 1-1 of  1 results for ""Uitreiking biografie over Pater Jacques Schreurs aan het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard door de samenstellers Mejuffrouw Theresia Spanjaard en Pater Wim Vergouwen""