Search Results

Filter
  • 1-10 of  3,558 results for ""Wojsko Polskie""

Your Filters

Reset filters
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Wojsko Polskie w życiu gospodarczym Łodzi w latach II Rzeczypospolitej

  • Source: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 2018, vol. 2, P. 89-102.

Record details

×
Academic Journal

Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji 'Active Endeavour'

  • Source: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 2016, vol. 22, Issue 1, P. 29-43.

Record details

×
Academic Journal

The Polish Army in the economic life of the city of Lodz in the years of the Second Republic of Poland ; Wojsko Polskie w życiu gospodarczym Łodzi w latach II Rzeczypospolitej

  • Source: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku; Vol 20 (2018); 89-102 ; Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku; Tom 20 (2018); 89-102 ; 2450-6796 ; 2080-8313

Record details

×
Academic Journal

Wojsko Polskie a społeczeństwo w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 ; Metamorfozy Społeczne ; 8 ; Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej

Subjects: Polska -- sytuacja społeczna -- 1918-1945 [KABA]; Polska -- polityka społeczna -- 1900-1945 [KABA]; Polska -- polityka i rządy -- 1918-1939 [KABA]

  • Source: IH PAN, sygn. II.9357/8 ; IH PAN, sygn. II.9356/8 Podr. ; http://katalog.pan.pl/webpac-bin/232bihisPL/wgbroker.exe?new+-access+top+search+open+NR+xx003051770 ; IH PAN, call no. II.9357/8 ; IH PAN,

Record details

×
  • 1-10 of  3,558 results for ""Wojsko Polskie""